DTV-FIIT

V spolupráci s FIIT STU v Bratislave a agnicoli.org  sme  pripravili voliteľný predmet Systémové Myslenie v IT a Digitálna fabrikácia

Informačný list predmetu

Prehlad aktivít zo zimného semestra 2017/2018 

Prehlad aktivít zo zimného semestra 2018/2019

Prehlad aktivít zo zimného semestra 2020/2021