DTV-FIIT

V spolupráci s FIIT STU v Bratislave a agnicoli.org  sme  pripravili voliteľný predmet

Systémové Myslenie v IT a Digitálna Fabrikácia – System THinking and Digital Fabrication – STHDF

Hlavným poslaním tohto predmetu (inšpirovaný Fab Academy,  The Fifth Discipline, …)  je naplniť princípy učiacej sa organizácie od podpory osobného majstrovstva, zdieľanej vízie, spoločného učenia, zdieľaných znalostí a systémového myslenia, s možnosťou získavania praktických zručností pri realizovaní, materializovaní svojich projektov.

Informačný list predmetu