DTV-FIIT - fablab.sk

V spolupráci s FIIT STU v Bratislave a agnicoli.org  sme  pripravili voliteľný predmet Systémové Myslenie v IT a Digitálna fabrikácia.

 

Informačný list predmetu

Prehlad aktivít zo zimného semestra 2017/2018  Summary-SystemThinking-I-v2-EN-20180301

Prehlad aktivít zo zimného semestra 2018/2019