Triz

TRIZ – Teória Riešenia Invenčných (vynálezcovských) Zadaní na zvýšenie odbornej úrovne jeho používateľov, aby pomocou tejto vedy a zároveň umenia dokázali utvoriť nové-prelomové, alebo zdokonaliť súčasné výtvory-diela (veci-výrobky a postupy-služby).

Hľadanie riešenia problémov. Namiesto tradičnej metódy, pokus-omyl, môžeme použiť kombináciu už známych konceptuálnych riešení.

Autor: Oxford Creativity – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40358248