Niečo z histórie

Táto stránka je v procese tvorby a má ďaleko od dokončenia. Snáď bude aspoň prehľadnejšia ako tá stará. Ďakujeme za pochopenie.

Váš IT Team FabLab

August 7, 2020

DT² 2k20

August 7, 2020
July 30, 2018

DTDT 2k18

Denný tábor, určený pre deti vo veku od 11 do 15 rokov so záujmom pre tvorivú činnosť realizovanú pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia. Naučia sa vytvoriť svoje jedinečné tričko, 3D hračku, či skonštruovať a programovať malého robota.

July 30, 2018
December 31, 2018

Prednášky & Workshopy Robotika.sk

V roku 2k18 prebehli u nás vo Fablabe tieto prednášky.

December 31, 2018
October 5, 2018

Exkurzie a odborné  semináre pre študentov SPŠE Adlerka

Ukázali sme priestory a možnosti FabLabu študentom strednej odbornej školy elektrotechnickej zo susednej Dúbravky

October 5, 2018
December 31, 2017

Prednášky & Workshopy Robotika.sk

V roku 2k17 prebehli u nás vo Fablabe tieto prednášky.

December 31, 2017
November 9, 2017

Týždeň vedy v Inchebe

November 9, 2017
July 7, 2017

Krúžok Digitálnej Fabrikácie

…v rámci ktorého sa venujeme kreatívnej tvorbe pomocou technológií ako laser, plotter a 3D tlač. Krúžky navštevujú žiaci základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov. Učíme sa pracovať v 2D grafickom programe Inkscape a 3D modelujeme v online editore TinkerCad.

July 7, 2017
May 20, 2017

FabLab na MF Viedeň 2k17

May 20, 2017