Európska Noc Výskumníkov

V rámci Európskej noci výskumníkov sme vo FABLAB pre program Vedecký kuriér vyvinuli model malého veterného tunela pre testovanie rôznych typov vertikálnych veterných turbín vytlačený na 3D tlačiarni.

Hotový veterný tunel na testovanie vertikálnych veterných turbín
Skladanie veterného tunela
Aby sme mohli vytlačiť, museli sme najprv namodelovať.
Pred modelovaním, ale aj počas , spoločne rozmýšľať vo Fablabe 🙂

Čo je to Vedecký kuriér?

Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky a biológie alebo sa zahrať a vybudovať si vlastnú vedeckú inštitúciu. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá!

Vedecký kuriér Fablab

Viete ako fungujú veterné turbíny? A počuli ste už o získavaní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov?

Vedecký kuriér Fablabmodel malého veterného tunela nám pomôže bližšie pochopiť problematiku výroby elektrickej energie pomocou veternej turbíny. Vďaka tomuto experimentu študenti získajú širší pohľad na dopad zmeny dizajnu turbíny na jej vlastnosti, hlavne efektivitu. Je na tom skvelo vidno ako môže mať malá zmena napríklad zakrivenie lopatiek alebo ich rozloženia na aerodynamické vlastnosti turbíny. Podrobný návod na poskladanie.

Získavanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa stáva čoraz populárnejšie. V prípade veternej energie sa do popredia dostávajú rôzne veterné turbíny, najmä ich inovácie.

Od veterných mlynov, púmp až po dnešné veterné turbíny sme silu vetra zbierali vždy. Vietor fúka skoro stále, len tak sa nezastaví. Je to prirodzený zdroj energie ktorá tu bude stále. Preto sú v dnešnej dobe veterné turbíny tak podstatným zdrojom obnoviteľnej energie.

Klasické veterné turbíny sú umiestňované mimo obývaných častí, zatiaľ čo ich inovatívnejšie a menšie kolegyne je možné umiestniť priamo v obytných častiach.

Ale nestačí nám iba vyrobiť vrtuľku fúknuť do nej a tešiť sa zo svetla. Veterné turbíny sú trochu komplikovanejšie skladajú sa z mnohých častí a existuje ich veľa typov.

Podrobný návod na poskladanie