Charta Fablab

Čo je FabLab?

FabLab je globálna sieť miestnych laboratórií, ktoré umožňujú vynaliezanie tým, že poskytujú prístup k zariadeniam a nástrojom aj na digitálnu výrobu.

Čo je vo FabLab laboratóriu?

FabLab laboratórium obsahuje základné vybavenie na zhotovenie (takmer) čohokoľvek a umožňuje spoluprácu ľudí a projektov.

Čo ponúka FabLab laboratórium?

Prevádzkovú, vzdelávaciu, technickú, finančnú a logistickú pomoc v rámci toho, čo je k dispozícii v laboratóriu.

Kto môže používať laboratórium FabLab?

FabLab laboratóriá sú k dispozícii ako komunitné zdroje, do ktorých má verejnosť voľný vstup a aj plánovaný prístup k programom.

Aké sú vaše povinnosti?

Bezpečnosť: nepoškodzovať vybavenie a nezraňovať ľudí;

Činnosti: čistenie, údržba a vylepšovanie laboratória;

Znalosti: prispievať k dokumentácii a návodom.

Kto je vlastníkom vynálezov, ktoré vznikli v FabLab laboratóriu?

Návrhy a procesy vyvinuté v laboratóriách FabLab môžu byť chránené a predávané na základe rozhodnutia vynálezcu, musia však byť k dispozícii všetkým na využívanie i vzdelávanie.

Ako môžu organizácie využiť laboratórium FabLab?

Vo FabLab laboratóriách sa môžu vyvíjať a overovať aj prototypy slúžiace na podnikanie. Táto činnosť však nesmie byť v rozpore s hlavným poslaním, mala by sa skôr diať mimo laboratórií FabLab. Prospech z takejto činnosti má mať vynálezca a sieť laboratórií FabLab, kde sa prototyp vyvíjal.