Vďaka podpore Hlavného mesta SR, Bratislavy sme mohli usporiadať v roku 2018 pre širokú verejnosť tieto podujatia

Dátum Podujatie, popis fotky/video
 Letný semester 2018  Predmet Digitálne technológie výroby v spolupráci s MatFyz UK- letný semester

 

 Prace študentov
 Letný semester 2018  Predmet Digitálne technológie výroby v spolupráci s FEI STU  Prace študentov
 Exkurzie SŠ Bratislavy 18 SPŠE Karola Adlera
http://www.adlerka.sk/ 
 Fotky
 Exkurzie ZŠ, SŠ
 3.10.2018  Micro:bit & Micropython Course
 6.8.2018 Denný tábor digitálnych technológií 2. turnus

Tábor je určený pre deti vo veku od 11 do 15 rokov so záujmom pre tvorivú činnosť realizovanú pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia (2D/3D modelovanie, vinylové/laserové vyrezávanie, 3D tlač). Naučia sa vytvoriť svoje jedinečné tričko, 3D hračku, či skonštruovať a programovať malého robota.
Tábor prebieha v Bratislave vo Vedeckom parku na Ilkovičovej 8.

Turnus:
2. 06.08. – 10.08.

dtdt.fablab.sk

 
 30.7.2018 Denný tábor digitálnych technológií 1. turnus

Tábor je určený pre deti vo veku od 11 do 15 rokov so záujmom pre tvorivú činnosť realizovanú pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia (2D/3D modelovanie, vinylové/laserové vyrezávanie, 3D tlač). Naučia sa vytvoriť svoje jedinečné tričko, 3D hračku, či skonštruovať a programovať malého robota.
Tábor prebieha v Bratislave vo Vedeckom parku na Ilkovičovej 8.

Turnus:
1. 30.07. – 03.08.
dtdt.fablab.sk

 
 6.6.2018
Možno ste zaregistrovali, že na simulovanú marťanskú misiu pôjde s prvou slovenskou marsonautkou Michaelou Musilovou aj robot – rover, ktorého vyvinuli vo firme RoboTech Vision. Misia sa tentoraz uskutoční na Havaji na sopke Mauna Loa a je vedená NASA. Má preveriť psychickú odolnosť posádky. Robot rover vyvinutý na Slovensku bude pomáhať s geologickým výskumom.
Ako taký robot funguje, čo má vo výbave, čím je špeciálny a aké úlohy bude plniť nám prídu porozprávať jeho konštruktéri. A ak bude misia pokračovať podľa plánu, tak zrejme už budeme mať aj prvé data. Videozáznam
 
 2.5.2018  Seminár OpenHW platformy pre výuku

Prednáška popisuje skúsenosti s tvorbou výukového hardvéru na Žilinskej univerzite ako aj genézu stavebnícYrobot – Myrobot – IoTRobot a ich použitia a adaptácie na nové oblasti výučby.
Z prednášky sú dostupné slajdy.

Michal Chovanec: Význam predtrénovania neurónovej siete bez učiteľa pre učenie odmenou a trestom

Prednáška prezentuje príklad s virtuálnymi botmi učiacimi sa odmenou a trestom pomocou algoritmu Sarsa (State–action–reward–state–action), čo je pokročilejšia verzia tzv. Q-learningu, pri ktorom hrá úlohu aproximátora funkcie ohodnotení Q(s,a) neurónová sieť. Uvádza ako je možné túto sieť na úvod predtrénovať bez určiteľa stanovujúceho odmenu či trest a demonštruje význam takéhoto predtrénovania.
Z prednášky sú dostupné slajdy avideoukážka trénovania.
Videozáznam oboch prednášok je nayoutube kanáli Robotika.SK.

 

4.4.2018 WhyCon: A precise, efficient and low-cost localization system

Presná a spoľahlivá lokalizácia je jedným z kľučových problémov mobilnej robotiky. Obvykle sa tento problém rieši metódami simultánnej lokalizácie a mapovania (SLAM). Napriek tomu sa však často používaú aj externé lokalizačné systémy, či už pre riadenie v uzavretej slučke, alebo pre meranie polohy. V prednáške predvádzame rýchly a presný vizuálny softvér pre lokalizáciu viacerých robotov. Jadrom je nový a efektívny algorimtus pre rozpoznávanie čierno-bielych vzorov. Metóda je robustná a odolná voči zmenám osvetlenia, má presnosť na úrovni pixlov a jej výpočtová zložitosť nezáleži od veľkosti spracovaného obrazu. Je dostatočne rýchla a zvláda spracovať stovky snímkov za sekundu pomocou bežného počítača a lacnej kamery, pričom dosahuje milimetrovú presnosť.

whycon na github.com
videozáznam prednášky
prezentácia z prednášky video 1 video 2 video 3 video 4

 
7.3.2018 Roboauto – kdy se svezeme v samořidicím autě?

Dozvíte se, kam Roboauto tým za posledních 10 let došel a co plánuje v nejbližší budoucnosti. Projdeme si historii od malých vozítek, které soutěžila i vítězila v soutěži Robotour, až po full-size vozidlo Hyundai i30 předělané na autonomní řízení. Ukážeme si simulaci řízení v GTA, kde ladíme naše algoritmy. Probereme poslední vývoj self-drivingu ve světě. Prodiskutujeme, co všechno se kolem nás změní, až budeme jezdit v samořidicích vozech.

videozáznam

 
 2.3.2018 Digitalna fabrikacia pre deti

Digitálna fabrikácia je krúžok pre deti realizovaný tvorivou dielňou FabLab. Je určený deťom vo veku od 9 do 15 rokov so záujmom pre tvorivú činnosť realizovanú pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia.
Základy práce v 2D/3D modelovacích programoch,
Laserové vyrezávanie, 3D tlač, vyrezávací ploter, základy elektorniky.

Krúžok prebieha od marca každý piatok v priestoroch FabLabu na Ilkovičovej 8 v Bratislave. Jedno stretnutie trvá v čase od 16:00 do 17:30.

7.2.2018 Retrorobotika

Zaspomíname, ako sme robili svoje prvé pokusy v časoch, ktoré dnes považujeme za zašlé a prekonané, ale aj za pionierske a vzrušujúce. Každý z nás asi skladuje doma haraburdy, ku ktorým má citový vzťah, pretože sa vzťahujú k jeho začiatkom. Vymetieme zásuvky a staré skrine, v ktorých sa nájde napríklad časopis abc so seriálom Vzpoura mozků, počítač PMD-85 alebo stavebnica Adam CMOS.

videozáznam

 
25.1.2018
 

10.1.2018

 Hlboké učenie s Keras a OpenCV3

OpenCV je populárna knižnica pre počítačové videnie, implementovaná v C++ a Phyton. Keras je jednou z implementácii tzv. hlbokého učenia (Deep Learning), ktoré v ostatných rokoch prinieslo značný progres v rozpoznávaní a klasifikácii obrazu. Cvičenie je určené tým, ktorí s témou nemajú žiadne skúseností a chcú nejaké získať.

 
5-7.222018 Exkurzie a odborné  semináre pre študentov SPŠE Adlerka