RoboCoop

RoboCoop – svet robotiky v tvojich rukách!

Robotika prebúdza záujem o prírodovedné predmety a zlepšuje kompetencie budúcej generácie tohto regiónu.

V Rakúsku ako aj na Slovensku sa v súčasnosti stretávame s malým záujmom žiakov a žiačiek o prírodovedné predmety (matematika, informatika, prírodé vedy a technika). Okrem toho, chýba aj cielené vzdelávanie určené pre učiteľov týchto predmetov. Partneri projektu sa snažia využiť multidisciplinárny potenciál v oblasti robotiky: praktická ukážka robotiky v rámci vyučovania sprostredkováva jednoduchým a zároveň hravým spôsobom prácu s technikou, a súčasne rozvíja schopnosti žiakov v prírodovedných predmetoch. Žiaci a žiačky môžu prezentovať získané know-how na konferenciách a na súťažiach. Exkurzie do automobilových závodov ponúkajú mladým ľuďom pohľad na technické povolania budúcnosti. Pri všetkých uvedených aktivitách je obzvlášť dôležité brať ohľad na rovnomerné zastúpenie chlapcov a dievčat.

Prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho portálu budú dané k dispozícii nové učebné pomôcky pre učiteľov a zároveń bude podporované „objavovanie“ v domácom prostredí. Komplexné hodnotenie aktivít umožní zapojenie robotiky do vzdelávacih politík v zmysle súčasných trendov.

web www.robocoop.eu, Facebook stranka