DTV

DTV – Digitálne Technológie Výroby.

V spolupráci s univerzitami poskytujeme priestor pre výuku voliteľných predmetov DTVDigitálne Technológie Výroby. Tento predmet je inšpirovaný kurzom Fabacademy, v rámci ktorého sa môžu študenti zoznámiť s digitálnymi technológiami výroby (2D/3D modelovanie, 3D tlač, 2D laserový a vinylový vyrezávač,  mikroprocesory, Arduino, …), pomocou nich realizovať svoje projekty a získavať nie len teoretické, ale aj praktické skúsenosti.
Spolupracujeme s nasledovnými univerzitami:

Príklady

S MATFYZ UK  

Syráreň 3D_model_dvojtaktneho_motora 3D_model_dvojtaktneho_motora    

S EF STU

    

S FIIT STU rozsireny o systemove myslenie 

        

 

Niektoré príklady sú aj na stránke projektov celosvetovej komunity fablabs.io