Záverečné podujatie projektu „Resilience of Makerspaces vo V4 a B&H“.

by vasko
3 týždne ago
67 Views

[FabLab BiH spolu s partnerskými organizáciami FabLab Budapest, Fablab Bratislava, Robisz.to a MakerMore dokončujú projekt, ktorého výsledkom bude spustenie interaktívnej komunitnej platformy, ktorá bude slúžiť ako centrálne centrum pre makerspaces.

Platforma uľahčí výmenu informácií, nápadov, projektov a vzdelávania a umožní členom zdieľať skúsenosti a skúmať príležitosti na spoluprácu.

Na dvojdňovom podujatí v Prahe sa stretnú makerspaces z regiónu Vyšehradskej skupiny (V4) a Bosny a Hercegoviny na workshope vedenom odborníkmi v danej oblasti. Táto relácia poskytne tvorcom priestorov štruktúrované prostredie na spoluprácu a zdieľanie ich nápadov, ako aj príležitosť získať spätnú väzbu a podporu od odborníkov.


FabLab BiH inicioval prvý projekt Maker, ‚Maker Movement Establishment in BaH and Strengthening in the Visegrad Region 2021-2022‘, ktorý podporil medzinárodný Visegrad Fund (vlády Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska). Platforma Maker slúži ako zjednocujúce centrum pre podnikateľov, malé podniky, inovátorov, tvorcov, kluby, združenia, školské sekcie, akademické laboratóriá, výrobcov, umelcov, remeselníkov a všetky ostatné formy tvorcov, čím uľahčuje ich prezentáciu, vytváranie sietí a prístup k nástrojov.

Partneri projektu: FabLab Budapešť, FabLab Bratislava, Robisz a MakeMore

Financované vyšehradským fondom