80. Výročie nášho zriaďovateľa

by Jozo Vasko
6 rokov ago
4043 Views

Už 80 rokov podpory vedy na Slovensku Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a školstvu vďaka zberu štatistických údajov sprostredkováva potrebné dáta a informácie. To sú len niektoré z aktivít, ktoré dnes zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR. V tomto roku slávi toto synonymum podpory vedy na Slovensku 80. výročie svojho vzniku. Počas svojej osemdesiatročnej histórie prešlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) cestu od technickej knižnice až po národné informačné centrum, ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, vývoj, inovácie i vzdelávanie.