Fablab2Industry

by Jozo Vasko
6 rokov ago
4030 Views

Máte dobrý nápad alebo rozpracovaný prototyp? Zúčastnite sa výzvy a zapojte sa do cyklu workshopov pre posilnenie vedomostí v oblasti uvedenia produktu na trh! Najlepšie projekty získajú tréningový kurz zameraný na urýchlenie tvorby prototypu. Následne sa môžete po splnení podmienok zúčastniť medzinárodných podujatí v Bratislave a v Budapešti. Najlepšie európske návrhy sa zúčastnia TechFest v Mníchove.

Mentoring a cyklus workshopov pre posilnenie vedomostí ako uviesť produkt na trh

Výzva na účasť na cykle workshopov:

Výzva je súťaž otvorená pre študentov a mladých profesionálov, ktorí by sa radi dozvedeli viac o tom, ako uviesť svojej prototypy na trh. V ideálnom prípade prototypy by mali byť relevantné k prioritným oblastiam ako je: poľnohospodársko-potravinárskeho, kvalita života, energie a životného prostredia, mechatronika, informačné a komunikačné technológie, sociálne inovácie, inteligentné mestá a biotechnológie

 

Účastníci:

Každý prototyp môže byť prezentovaný jednotlivcom alebo pracovnou skupinou. Je potrebný minimálny vek 18 rokov a ochota cestovať do Európy s cieľom prezentovať prototyp. Účasť je bezplatná a podlieha výberu profilov a prototypov.

Ako sa zúčastniť:

Vyplňte prihlášku , ktorá musí byť zaslaná najneskôr do 16:00 CET  15. marca 2018. Prosím vyplňte registračný formulár na prototyp, bez ohľadu na počet osôb, ktoré tvoria Váš tím.

Výzva je organizovaná

FabLab Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Čas konania:

Mentoring a workshopy budú organizované od 2. Apríla 2018 do 4. mája 2018. Počas tohto času môžete konzultovať svoje prototypy priamo s odborníkmi vo FabLabe. Každý týždeň sa bude konať workshop zameraný na konkrétnu tému podporiť vedomosti ako priniesť  inováciu na trh.

Projekt FABLABNET: financovaný programom Interreg Central Europe, podporuje aktiváciu nadnárodných inovačných ekosystémov prostredníctvom FabLabov – dielní pre digitálnu fabrikáciu. Sieť FabLabov, vysokých škôl, tvorcov, inštitúcií, orgánov regionálneho rozvoja, vedeckých informačných centier a múzeí, ktoré sa združujú a vymieňajú si vedomosti a skúsenosti s cieľom posilniť inovačné kapacity strednej Európy.

MUSE je taliansky partner, ktorý riadi celé konzorcium v ​​jeho úlohe vedúceho partnera, tvorcu a propagátora myšlienky projektu.

FabLab pri Centre vedecko-technických informácií ako partner projektu sa zameriava predovšetkým rozširovanie vedomostí medzi FabLabmi a experimentuje s novými službami s cieľom vyškoliť nových profesionálov.

KRITÉRIÁ VÝBERU / HODNOTENIA PRE NÁVRHY:

Žiadosti budú hodnotené medzinárodnou porotou. Z uvedených projektov budú vybrané minimálne 3 prototypy. Pri výbere sa bude hodnotiť miera originalita, účelnosť, potenciál pre ďalší vývoj prototypu, spojených s prioritnými oblasťami, ekologických a etických aspektov (recyklácia, oprava a obnoviteľných zdrojov energie, surovín zdrojových fair obchodných materiálov ), estetika a vzhľad, potenciál propagácie (meno, motto …), sociálny vplyv.

CENY:

Mentoring a cyklus workshopov je bezplatný a je financovaný projektom FabLabNet, ktorý je implemetovaný v rámci programu Interreg Central Europe, financovaný z ERDF.

Účastníci sú zodpovední stravovanie a ubytovanie počas worksopových cyklov ako aj konzultáciu v Bratislave. Organizátori neposkytujú žiadne finančné odmeny alebo iné ceny.

ZAMERANIE a ORGANIZÁCIA:

Vybrané budú prototypové tímy, ktoré budú mať príležitosť rozvinúť svoje prototypy v nasledujúcich fázach:

1.Účast na cykle workshopov a individuálna konzultácia s FabLab Bratislava počas 5 týždňov v priestoroch FabLab Bratislava, Ilkovičova 2, Bratislava. Organizovaných bude 5 tématických workshopov v rozsahu 2-3 hodiny raz týždenne. V tejto fáze budete mať voľný prístup k štruktúram a strojom FabLab Bratislava a poskytneme Vám základné materiály, pomocou ktorých môžete ďalej vyvíjať prototyp ako aj konzultáciu s pracovníkmi FabLabu.

2. Na základe vyhodnotenia prototypov medzinárodnou porotou po cykle workshopov budete mať možnosť prezentovať svoj produkt na dvoch medzinárodné podujatia FabBusiness v Bratislave 22.5.2016 a v Budapešti 24.5.2016. Vybrané budú maximálne 2 prototypy.

3 . Následne po prezentácii v Bratislave a v Budapešti budú zo všetkých prototypov vybrané najlepšie prototypy, aby sa zúčastnili na festivale Tech Fest v Mníchove  14.-17. júna 2018.

Obsahom workshopov:

 1. Týždeň – 4.4.2018 15:00-17:30 – digitálna fabrikácia, od nápadu k produktu
 2. Týždeň – 11.4.2018 15:00-17:30 -ochrana duševného vlastníctva
 3. Týždeň – 18.4.2018 15:00-17:30 -ako prezentovať produkt pre investorom
  1. inspiracie
   1. den d
   2. shark-tank
 4. Týždeň – 25.4.2018 15:00-17:30 -ako pripraviť business plán
  1. inspiracie
   1. Lean tabulka
   2. Minimum_viable_product
 5. Týždeň – 2.5.2018 15:00-17:30 -ako pripraviť technologický plán.

Počas týchto týždňoch je možné využívanie zariadení, strojov a základných materiálov FabLab Bratislava, ako aj konzultácia so zamestnancami FabLab Bratislava.

Prototypy vybrané pre prezentáciu v Bratislave a v Budapešti budú mať ubytovanie pre zástupcu z každého tímu zabezpečenú projektom.

Kontakt: Jozef Vasko, jozef.vasko@cvtisr.sk

                  Hana Kubánováhana.kubanova@cvtisr.sk

Prihlaska (AJ)      leták na stiahnutie