ITlib. Informačné technológie a knižnice

by kalinakova
2 roky ago
1099 Views

Funguje to! Slovenskí a českí knihovníci hľadajú inšpirácie priamo v praxi

Ako sa v digitálnych zručnostiach vzdelávajú knihovníci u nás, a ako v Čechách? Ako pracujú slovenské a české knižnice s pojmom kreativita? Patria ku knižniciam kreatívne dielne? Aj tieto otázky sa stali témou diskusií slovenských a českých knihovníkov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci aktivít jeho vedeckej knižnice a kreatívnych dielní navštívilo kolegov v Ústí nad Labem a Prahe.    

Služby pre verejnosť môže knižnica skvalitniť vlastnými skúsenosťami, ale aj tými od iných. Práve knižnično-informačné služby CVTI SR a prevádzka kreatívnych dielní centra sú tou príležitosťou, kde sa dá zlepšovať a prinášať niečo nové.

Zástupcovia vedeckej knižnice CVTI SR aj jeho kreatívnej dielne Fablab nedávno inšpirovali, a rovnako „zašli po inšpiráciu“  ku kolegom v Severočeskej vedeckej knižnici v Ústí nad Labem (SVKUL) a Mestskej knižnici v Prahe (MKP).

Tieto knižnice poskytujú nielen zaujímavé služby pre verejnosť, ale ich používatelia majú k dispozícii aj niekoľko špecializovaných tvorivých dielní.„S českými kolegami sme hovorili o našich skúsenostiach so školením knihovníkov z knižníc konzorcia Knižnice pre Slovensko. Naše vzdelávanie sa zameriava na digitálnu gramotnosť, kreativitu a Industry 4.0 zručnosti. Odborne ho zastrešuje vedecká knižnica CVTI SR a jej kreatívne dielne – Fablaby.

U kolegov v Ústí nad Labem aj v Prahe sme zrealizovali hravé workshopy zamerané na 3D modelovanie a 3D tlač. V Severočeskej vedeckej knižnici v Ústí nad Labem pripravili kolegovia z kreatívnej dielne Fablab navyše aj workshopy k programovaniu Ozobotov, Mbotov a micro:bitov. Školenia sa tu zúčastnili aj knihovníci z ďalších knižníc Ústeckého kraja. Získali nové digitálne zručnosti a mali možnosť vidieť lektorský prístup našich kolegov,“ konkretizuje Dávid Baranko z vedeckej knižnice CVTI SR.  

Baranko doplnil, že u kolegov v Čechách CVTI SR zistilo, ako fungujú kreatívne dielne konkrétnych knižníc, aké zaujímavé služby poskytujú pre svojich používateľov, ako fungujú ich jednotlivé pobočkyS kolegami z Čiech hovorili aj o výzvach, s ktorými sa knižnice na Slovensku aj v Česku dnes stretávajú. Zavítali na Festival otvorených dielní a prispeli vlastnými ukážkami výrobkov z 3D tlače z Fablab Bratislava.

„V Severočeskej vedeckej knižnici v Ústí nad Labem nás zaujali ich kreatívne dielne, no najmä multimediálne štúdio, ktoré môžu používatelia knižnice využívať na tvorbu videí či podcastov. V Mestskej knižnici v Prahe to bola napríklad ich susedská dielňa s ručným náradím DOK 16 či kreatívna dielňa Ateliér. Tá sa zameriava na prácu s textilom. Zaujímavé boli i únikové hry, ktoré pražská knižnica realizuje pre skupiny alebo rodiny s deťmi. Spája ich s programovaním Ozobotov, 3D modelovaním a využívaním knižnično-informačných služieb. Kolegovia nás informovali, že v Českej republike sa plánuje použiť 100 miliónov českých korún na realizáciu školení pre českých knihovníkov v období dvoch rokov, “ spomína Eva Kalužáková, odborná lektorka z Fablabu.   

„Ocenili jsme vstřícnost kolegů z CVTI SR, se kterou s námi sdíleli jejich zkušenosti z lektorování kurzů digitální gramotnosti pro různé cílové skupiny. Těší nás, že jsme i je inspirovali tím, co v MKP děláme. Ať již jde o pořádání Festivalu otevřených dílen nebo tím, že se specificky zaměřujeme na podporu místních komunit provozováním kreativních center DOK 16, Ateliér a Suterén. V propojování tradičních řemesel a technik s moderními digitálními technologiemi vidíme velkou budoucnost, a proto si vážíme spolupráce právě s CVTI SR,“ uvádza Ondřej Hudeček, metodik MKP.

Pracovné návštevy, s cieľom vzájomnej výmeny skúseností, začali septembrovou návštevou kolegov zo Severočeskej vedeckej knižnici v Ústí nad Labem. Je to začiatok intenzívnej spolupráce CVTI SR aj s kolegami v Českej republike. Počas novembra navštívia dve kreatívne dielne CVTI SR pražskí knihovníci z Mestskej knižnice Praha.

■ Knižnice pre Slovensko│39 verejných knižníc z celého Slovenska

Funguje to! Slovenskí a českí knihovníci hľadajú inšpirácie priamo v praxi