Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, radostná správa:

by kalinakova
2 roky ago
1343 Views

Sieť tvorivých dielni Fablab v Bratislave sa rozrastá…

Všetkých so záujmom o kreatívnu tvorbu radi privítame v novo vytvorenom Fablabe na Radlinského ul. č 9 vedľa Knižnice na 2. poschodí

v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Tešíme sa na Vás

Pracovníci FabLabu

?