Projekt RoboCoop

by kalinakova
2 roky ago
1266 Views

Pre realizáciu projektu RoboCoop – „Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou“ (kód projektu 305011V824),

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2014-2020“

sme zakúpili 6 kusov tlačiarní značky PRUSA s príslušenstvom a filamenty.

Dve menšie PRUSA MINI a štyri väčšie PRUSA MK3S+.

Tlačiarne sú k dispozícii vo Fablabe na Ilkovičovej, v Bratislave.

Tlačiarne spolu s filamentami budú slúžiť pre potreby workshopov, ktoré môžu bezplatne absolvovať deti od 11rokov v rámci aktivít projektu RoboCoop.

Triedy so záujmom o 3D modelovanie a 3D tlač sa môžu prihlásiť na: info@fablab.sk

Ilkovicova@fablab.sk

+421 918 625 614