Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

by kalinakova
2 roky ago
1000 Views

V utorok 17. januára 2023 nás navštívili žiaci 4. ročníka Základnej školy, Rajčianska 3, Bratislava.

Prvá skupina žiakov sa venovala 3D modelovaniu pomocou tinkercadu a druhá skupina si „miešala svetelné efekty“ pomocou programovanie mikro:bitu let pásika. 🌈

Zároveň sme u nás privítali 2 kolegyne z knižnice z Gdanska vramci programu Erazmus a 2 kolegyne z Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

V skratke o škole – Základná škola otvorila svoje brány po prvýkrát 4. septembra 1978.

Školu na začiatku tretieho tisícročia považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby z oblasti vzdelávania a výchovy každej rodine a širokej verejnosti.

Ďakujeme za návštevu a príďte zas. 😃

#CVTISR#fablabslovensko#3Dmodelovanie#microbit

#zakladnaskola