ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Bratislava

by kalinakova
12 mesiacov ago
781 Views
V stredu do Fablab Slovensko prišli žiaci zo Základnej školy Milana Rastislava Štefánika, Bratislava.
Žiaci si po exkurzií a vysvetlení, čo všetko im môžeme ponúknuť na tvorivú činnosť, vyskúšali aj niečo praktické, a to 3D modelovanie a vypaľovanie do dreva. ✍️ 🤖
Svoje výtvory si mohli zobrať so sebou.
Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Grosslingovej ulici je v centre Bratislavy.
Má zaujímavú a bohatú históriu, ktorá sa začala písať jej slávnostným otvorením 30. septembra 1931.
Vo dvoch krídlach budovy pracovali vtedy dve školy pod názvom „Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy“. Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. V tom čase bolo na škole 10 tried, v ktorých učilo 13 učiteľov.
Počas druhej svetovej vojny školu poškodilo bombardovanie. Až po jej oprave a rekonštrukcii v roku 1949 sa začalo vyučovať v pôvodnej budove.
V roku 1970 sa vytvorila z oboch škôl len jedna pod názvom Základná deväťročná škola, v posledných rokoch len Základná škola.
10. novembra 1995 škola získala čestný titul a bola zaradená do siete pridružených škôl UNESCO.
Pôvodné pomenovanie školy po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z roku 1931 bolo vrátené v máji 1996.