by Jozo Vasko
9 rokov ago
3078 Views

Vysvetlíme si, čo je Arduino, na čo sa dá používať a ukážeme si pár príkladov. Súčasťou workshopu bude vysvetlenie programovacieho jazyka C.
Nie je potrebná žiadna predchádzajúca znalosť Arduina a ani programovacieho jazyka C.
Max. počet účastníkov: 7

Dátum a čas: budeme včas informovať